آدرس: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی سه راه 22 بهمن پارک علم و فناوری طبقه 4 واحد 422شماره تماس: 09036813325
فکس: 083 38252634ایمیل: info@namiaweb.ir
شبکه های اجتماعی: @namiaweb